Equipos industriais

welding machine

máquina de soldar

frequency converter

convertedor de frecuencia

power supply

fonte de alimentación

network switch

conmutador de rede

network base station

estación base de rede

case heat dissipation

disipación de calor do caso

Virtual money miner

Minero de cartos virtual

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner